Smart Claims Management System

Система за ликвидация на щети

Специализирана система за обслужване на дейността по ликвидацията на щети по застраховки Каско и Гражданска отговорност на Застрахователната компания.

Системата се състои от две обособени части – оперативна и управленска, както и модул за администрация.

Оперативната част на системата обслужва дейността по завеждане на щети, въвеждане на описи и генериране на калкулации по щетите. Тази система се грижи за събирането и съхранението на данните, които са необходими за изготвяне на справките и анализите от управленската част. Въвеждането в експлоатация на тази система позволява значително да се подобри оперативното обслужване на ликвидацията.

Управленската част на системата е предназначена за изготвяне на управленски и контролни справки и анализи, свързани с ликвидационната дейност. След като бъдат събрани от оперативната част, данните се превръщат в полезна информация чрез изготвянето на подходящи справки и анализи. Тази част от системата е предназначена за ползване от управленския персонал на застрахователната компания.

Административната част на системата е предназначена за контрол и администриране на общите данни, които са необходими за нормалното функциониране на системата.