Кариери

PHP/MySQL Developer


Компанията предлага:
    • отлично възнаграждение съобразено с опита и знанията на кандидата;
    • допълнителни социални и парични бонуси;
    • безсрочен трудов договор;
    • работа по интересни и иновативни проекти;
    • възможност за обучение и усъвършенстване;
    • възможност за професионално развитие;
    • ясно регламентирани условия за работа.

Отговорности:
    • проектиране и разработка на уеб базиран софтуер;
    • проектиране и разработка на уеб сайтове;
    • разработване на нови модули, поддръжка и обновяване на съществуващи уеб сайтове и софтуер;
    • разработка на мобилни приложения.

Изисквания:
    • отлично владеене на PHP;
    • отлично владеене на MySQL;
    • опит в проектиране и нормализация на релационни бази данни;
    • добри познания по HTML, СSS, JavaScript (jQuery), XML, AJAX;
    • познаване на уеб стандартите;
    • опит в работа с SVN/Git;
    • минимум 1 година опит в разработването на динамични уеб сайтове/софтуер с PHP/MySQL;
    • владеене на английски език на работно ниво;
    • умение за работа в екип.

Допълнителни (незадължителни) умения и опит, считани за предимство:
    • опит в работа с PHP frameworks;
    • разбиране на ООП и алгоритми;
    • познаване на MVC-модела и основните design patterns;
    • познаване на актуалните технологии в сферата на уеб програмирането.

За да кандидатствате за тази позиция моля изпратете в електронен вариант следната информация:
    • автобиография (CV);
    • портфолио с реализирани проекти;
    • примерен код (незадължително);
    • актуална снимка (незадължително).

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО към посоченото портфолио приложете информация каква част от всеки проект е изпълнен от Вас.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО вписвайте телефон за обратна връзка и посочете позицията, за която кандидатствате.
Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Ако искаш да станеш част от екипа ни и да направиш реална промяна, тази възможност е за теб. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Документи и CV изпращайте на адрес info @ auto3p.bg